Tài nguyên môi trường được thanh tra trên diện rộng

ThienNhien.Net – Mới đây, Chương trình thanh tra diện rộng về tài nguyên môi trường năm 2010 trên cả nước đã được Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển quyết định ban hành.

Theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh ngày 10/03/2010 đưa tin, các hoạt động khai thác cát, sỏi trên lưu vực sông, giải quyết các điểm nóng về khai thác trái phép cát, sỏi, các dự án khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm; dự án sân golf, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, giao đất, cho thuê đất…sẽ được thanh tra. Việc thanh tra sẽ được bắt đầu vào cuối tháng 3/2010 và kết thúc vào tháng 01/2011.

Nghị định 19/2010 sửa đổi, bổ sung Nghị định 25/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa được Chính Phủ ban hành đã nới rộng thêm trách nhiệm và quyền hạn của Bộ TN&MT.

Theo đó, Bộ TN&MT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; điều chỉnh và áp dụng bảng giá đất theo đề nghị của UBND cấp tỉnh. Đồng thời, Bộ cũng sẽ hướng dẫn, kiểm tra việc khảo sát, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất…