Doanh nghiệp Đồng Nai khắc phục ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Vốn là một điểm đen gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thời gian qua, nhiều công ty, doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã thực hiện tốt công tác cải thiện môi trường.


Ngày 11/06 vừa qua, Ban giám sát HĐND tỉnh đã có đợt kiểm tra về tình hình khắc phục ô nhiễm môi trường tại Công ty Ắc quy Đồng Nai và Công ty Thép Biên Hòa thuộc Khu công nghiệp này.

Kết quả buổi giám sát cho thấy, các công ty đã thực hiện công tác cải thiện môi trường, đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tiên tiến. Thêm vào đó, nhận thức về bảo vệ môi trường cũng được nâng cao.

Đoàn giám sát đã ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc xử lý ô nhiễm môi trường trong bối cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ chuyển đổi công năng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần khắc phục: việc phân loại rác thải nguy hại và xây dựng kho lưu giữ rác thải nguy hại còn chưa tốt.

Qua đây, đoàn cũng đề nghị các doanh nghiệp cần tính toán xây dựng lại một số hạng mục cho đúng với quy định để sớm đưa doanh nghiệp ra khỏi danh sách các đơn vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.