Đồng Nai: Hướng tới phát triển du lịch bền vững

ThienNhien.Net – “Du lịch Đồng Nai phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025” là chủ đề chính của Hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tổ chức mới đây.


Tại Hội thảo, nhiều nhà khoa học đã cho rằng, Đồng Nai có những thế mạnh về du lịch mà không phải nơi nào cũng có được, với hàng trăm ngàn hecta rừng, trong đó có 40.000 hecta rừng thuộc Khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên, bao gồm nhiều chủng loại động, thực vật phong phú.

Đây là điều kiện rất thuận lợi để Đồng Nai phát triển loại hình du lịch sinh thái tự nhiên, phù hợp với xu thế du lịch hiện nay.

Để phát triển du lịch Đồng Nai theo hướng bền vững, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển du lịch cộng đồng và đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái gắn với các khu bảo tồn, di tích lịch sử, các vườn quốc gia…