Chương trình đối thoại về nuôi cá tra, cá ba sa

ThienNhien.Net – Sắp tới đây, trong 2 ngày 04 – 05/03 tại Cần Thơ, buổi đối thoại nuôi cá tra – ba sa sẽ được diễn ra, để thảo luận lần cuối các ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn việc nuôi hai loại cá này.


Đối thoại này là một hoạt động do ban điều phối gồm các chuyên gia của Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF), nhằm lấy ý kiến rộng rãi từ những nông dân nuôi cá tra – ba sa quy mô nhỏ của Việt Nam và Bangladesh để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn nuôi hai loại cá trên hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Sau khi xem xét các ý kiến đóng góp nhận được, các thành viên của đối thoại sẽ làm việc để xây dựng sự thống nhất trong việc chỉnh sửa bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn cuối cùng được kỳ vọng sẽ hoàn thiện trong vòng 2 tháng sau buổi đối thoại cuối cùng này, giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực về môi trường và xã hội có liên quan đến nghề nuôi cá tra, ba sa.

Tiến trình của Đối thoại nuôi cá tra – ba sa bắt đầu từ năm 2007, bao gồm hơn 400 nhà sản xuất, cán bộ bảo tồn, quan chức chính phủ, các chuyên gia, người nuôi trồng thuỷ sản…