Chương trình hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp ở Bảo Lộc

ThienNhien.Net – Năm 2009, được sự quan tâm giúp đỡ của trung tâm khuyến nông-khuyến ngư tỉnh Lâm Đồng, ngành nông nghiệp thị xã Bảo Lộc đã thực hiện có kết quả 10 chương trình, dự án hỗ trợ hộ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp với tổng số vốn đầu tư hơn 1,4858 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hỗ trợ là 1,01368 tỷ đồng.


Trong số các chương trình đã được đầu tư, có 4 dự án hỗ trợ phát triển vật nuôi, nuôi 14 bò giống lai sind, trồng 2,1 ha cỏ chăn nuôi bò, hỗ trợ 11 hộ xây dựng hạ tầng thủy sản và nuôi cá nước ngọt, cá tầm, gà thả vườn đạt yêu cầu đề ra. Các chương trình, dự án còn lại chủ yếu đầu tư chuyển đổi, ứng dụng, lai ghép, nhân giống mới cho một số cây trồng, cụ thể hỗ trợ 41 hộ chuyển đổi 10,3 ha chè cao sản, lai ghép nhân giống 1.864 cây bơ, 1.201 cây măng cụt, 150 cây mít nghệ.

Dự án vườn cà phê mầm đầu dòng thực hiện tại 16 hộ nông dân ở 9/11 phường, xã, diện tích mỗi hộ 500 m2 với tổng diện tích dự án 0,8 ha, số lượng lai ghép 32.000 cây cà phê mầm các loại giống TR 4, TR9, TR11 đều đảm bảo chất lượng, được Trung tâm giống cây nông-lâm nghiệp Tây Nguyên đánh giá nghiệm thu.

Ngoài ra, chương trình còn tiếp tục hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu chè an toàn diện tích 100 ha ở xã Lộc Thanh, mở rộng ở Xã Lộc Châu, Đại Lào và xã ĐamB’ri; cấp chứng nhận VietGap cho 20 hộ nông dân đạt kết quả xây dựng vùng nguyên liệu chè an toàn.

Thực hiện kết quả các chương trình, dự án đã có tác dụng khuyến khích hộ nông dân phát triển sản xuất đúng hướng, có cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao hơn và tăng thêm thu nhập cho người lao động.