Cuối thế kỷ 21, nước biển có thể dâng thêm 100cm

ThienNhien.Net – Theo Báo cáo Biến đổi khí hậu ở Việt Nam vừa được Việt Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, thuộc Bộ Tài nguyên – Môi trường công bố, đến cuối thế lỷ 21, mực nước biển ở Việt Nam có thể dâng thêm 100cm (kịch bản phát thải cao).


Nước biển dâng thêm 100cm sẽ khiến một phần diện tích không nhỏ của nước ta bị nhấn chìm, trước tiên là những vùng duyên hải ven biển và 2 đồng bằng châu thổ. Trong đó, chỉ riêng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích có nguy cơ bị ngập lên đến 15.116km2 (chiếm 37,8% diện tích toàn Đồng bằng Nam Bộ).

Cùng với kịch bản nước biển dâng thêm 100cm, những yếu tố khác của biến đổi khí hậu là lượng mưa và nhiệt độ cũng có những thay đổi rất đáng lo ngại. Cụ thể: Nhiệt độ tăng nhiều nhất từ 2,1 – 3,6oC; Lượng mưa tăng từ 1,8 – 10,1% và không đều giữa các vùng.

Ngoài Báo cáo Biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường cũng đã hoàn thiện và công bố đồng thời Báo cáo về Biến đổi khí hậu ở Hà Tĩnh – một tỉnh bắc Trung Bộ chịu sự tác động mạnh mẽ của thay đổi khí hậu những năm qua.