Ngày Đất ngập nước Thế giới 2010

ThienNhien.Net – Cách đây 39 năm, thế giới đã chính thức thông qua “Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, nơi cư trú của các loài chim nước”. Từ đó, ngày 02/02 hàng năm được lấy làm Ngày Đất ngập nước Thế giới. Cùng với Năm quốc tế về Đa dạng sinh học do Liên Hợp Quốc tuyên bố, năm 2010 theo Công ước Ramsar còn có chủ đề là “Đất ngập nước, Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu”. Đây là những vấn đề đang được thảo luận nhiều nhất trên thế giới, đặc biệt khi biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng trên toàn cầu. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu cho thấy, đất ngập nước có thể làm giảm những tác động từ biến đổi khí hậu, mặc dù chúng chỉ chiếm 6-8% diện tích bề mặt Trái đất. Chính bởi giá trị quan trọng đó, thông điệp cho Ngày Đất ngập nước Thế giới năm nay (02/02/2010) là “Chăm sóc vùng đất ngập nước – giải pháp cho biến đổi khí hậu”. (Ảnh: Khu Ramsar Xuân Thủy)