Những con bò rừng cuối cùng

Bò rừng (Bos banteng) nằm trong Bộ ngón chẵn Artiodactyla, thuộc nhóm Thú, là một trong những loài thú quý hiếm của rừng nhiệt đới. Chúng thường sống thành đàn (10-30 con) ở những sinh cảnh thưa, thoáng mát hay thung lũng, nhất là rừng khộp. Ở Việt Nam trước đây, số lượng bò rừng khá nhiều (khoảng 4000-5000 cá thể), vậy mà nay chỉ còn vài trăm con. Riêng khu bảo tồn thiên nhiên Ea-Sô là khu rừng đa dạng sinh học có đàn bò rừng với số lượng nhiều nhất Đông Nam Á, tuy vậy, cho đến thời điểm này, đã không còn tìm thấy bò rừng ở nơi đây. Hiện nay, bò rừng đã được Sách đỏ thế giới xếp vào loài đang nguy cấp, cần được bảo vệ.