Hòn Phụ Tử

ThienNhien.Net – Cách đây đúng 2 năm, ngày 09/08/2006, Hòn Phụ Tử – niềm tự hào của người dân Kiên Giang – đã bất ngờ sụp đổ. Ngay lập tức, người ta đôn đáo tổ chức các cuộc hội thảo, nghiên cứu mong tìm ra nguyên nhân sự cố và tìm giải pháp. Cơ quan chức năng địa phương ra quyết tâm bằng mọi cách khôi phục lại danh thắng quốc gia này. Nhiều doanh nghiệp và cá nhân cũng đã ngỏ ý mong muốn được tham gia trùng tu. Nay đến thăm, thấy những khối vỡ của di tích Hòn Phụ Tử vẫn nằm đó, đợi chờ.

Hòn phụ tử