Bảo tồn cua đá, dừa nước

Thiennhien.Net – Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp và xã Cẩm Thanh – TP Hội An vừa được tổ chức Môi trường LHQ tại Việt Nam lựa chọn làm điểm triển khai “Dự án phục hồi, bảo tồn khai thác bền vững cua đá và phục hồi, bảo tồn rừng dừa nước” trong các hoạt động nhằm bảo tồn các loài này ở khu vực duyên hải miền Trung Việt Nam.


Dự án này do Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam (GEF SGP) tài trợ 50.000 USD trong 30 tháng (từ đầu năm 2010 đến tháng 9/2012), theo tin từ Tiền Phong 21/12/2009.

Hiện tại, các Ban điều hành dự án đã được thành lập để thực hiện phần việc chuyên môn và huy động cộng đồng bản địa tham gia các hoạt động khôi phục, khai thác bền vững cua đá và rừng dừa ở địa phương.