Vinh danh 12 tập thể, cá nhân có thành tích bảo tồn loài hoang dã

Bộ trưởng Bộ TN&MT vừa quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân vì có nhiều thành tích trong công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020.

Trong đó, 5 tập thể điển hình gồm Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga; Viện Nghiên cứu Hải sản; Vườn Quốc gia Pù Mát; Vườn Quốc gia Cát Tiên. 12 cá nhân được tặng bằng khen là những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động tự nguyện về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, trong hoạt động nghiên cứu, bảo tồn, phát triển loài hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học tại các Viện nghiên cứu, bảo tàng, Khu bảo tồn, vườn quốc gia…

Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng quyết định khen thưởng đột xuất cho ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) vì có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học năm 2021.

Cụ thể, ông Thái có những đóng góp lớn trong việc bảo tồn loài tê tê quý hiếm; công tác cứu hộ tê tê và các thành tích khác về xây dựng chiến lược, triển khai hiệu quả hoạt động của Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã; hỗ trợ công tác cứu hộ các loài thú ăn thịt nhỏ và mở rộng hoạt động cứu hộ các loài nguy cấp, quý, hiếm tại Vườn quốc gia, khu bảo tồn trong cả nước; tham gia nhiều hoạt động quốc tế có ý nghĩa.

Việc vinh danh, khen thưởng góp phần thúc đẩy phong trào bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; đồng thời nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào của cộng đồng về đa dạng sinh học cũng như công tác bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học của nước ta thời gian tới.