Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh

ThienNhien.Net – Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên tai, dịch bệnh. Kể từ ngày 15/02/2010, hộ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mà bị các loại thiên tai gây thiệt hại trực tiếp hoặc bị ảnh hưởng dịch bệnh nguy hiểm được công bố theo quy định thì sẽ được nhà nước hỗ trợ.


Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ kịp thời, trực tiếp bằng tiền hoặc giống cây, con đảm bảo chất lượng và phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Việc hỗ trợ được triển khai theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng định mức.

Hỗ trợ đối với diện tích cây trồng tối thiểu là 500 ngàn đồng/ha…

Cụ thể, nếu diện tích cây trồng bị thiệt hại hơn 70%, Nhà nước sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/ha đối với lúa thuần hoặc ngô và rau màu các loại; 1,5 triệu đồng/ha đối với lúa lai; 2 triệu đồng/ha đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

Khi diện tích cây trồng thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 500 ngàn đồng/ha đối với lúa thuần hoặc ngô và rau màu các loại; 750 ngàn đồng/ha đối với lúa lai và mức hỗ trợ 1 triệu đồng/ha dành cho cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

…đối với vật nuôi tối đa là 2 triệu đồng/con giống

Nếu vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, nhà nước sẽ hỗ trợ từ 7.000-15.000 đồng/con giống gia cầm, 500 ngàn đồng/con giống lợn, 1 triệu đồng/con giống hươu, nai, cừu, dê và 2 triệu đồng/con giống trâu, bò, ngựa.

Nếu vật nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh nguy hiểm, mức hỗ trợ giống áp dụng theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Cụ thể, hỗ trợ trực tiếp cho các chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức tương đương 70% giá trị gia súc, gia cầm thương phẩm của người sản xuất bán trên thị trường. Mức hỗ trợ là 25.000 đồng/kg hơi đối với lợn; 30.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai và 23.000 đồng/con gia cầm.

Nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ không dưới 1 triệu đồng/ha

Đối với diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hơn 70%, mức hỗ trợ từ 3 triệu-7 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ từ 1 triệu-3 triệu đồng/ha. Lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hơn 70% sẽ được hỗ trợ từ 3 triệu – 5 triệu đồng/100m3 lồng; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ từ 1 triệu-3 triệu đồng.

Nếu hỗ trợ bằng hiện vật giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên sẽ được ngân sách Trung ương hỗ trợ 80% kinh phí bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Các tỉnh, thành phố còn lại được hỗ trợ 70% kinh phí. Riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện chính sách trên.

Các địa phương có mức thiệt hại lớn mà ngân sách địa phương chi hỗ trợ vượt quá 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương sẽ được xem xét, bổ sung thêm kinh phí.