Tòa nhà xanh – đích đến của các tòa nhà hiện đại

ThienNhien.Net – Để gìn giữ nguồn năng lượng hóa thạch có hạn trong tự nhiên và chống lại sự nóng lên toàn cầu, Việt Nam đã và đang phát động nhiều chương trình tiết kiệm năng lượng, kêu gọi và tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia. Trong đó, Cuộc thi “Tòa nhà hiệu quả năng lượng” do Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP. HCM (ECC-HCM) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Tiết kiệm Năng lượng – Bộ Công thương là một trong những chương trình lớn mang lại nhiều lợi ích thiết thực.


Cuộc thi “Tòa nhà hiệu quả năng lượng” – cơ sở vững chắc, mục tiêu rõ ràng

Nhiều Nghị định, Quyết định, Thông tư… như Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/09/2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD ngày 17/11/2005 của Bộ Xây Dựng về việc Ban hành QCXDVN09-2005: “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả”; Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14/04/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả… là cơ sở vững chắc để Ban tổ chức xây dựng quy chế của Cuộc thi “Tòa nhà hiệu quả năng lượng”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích, thúc đẩy, tuyên truyền đến cộng đồng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nhằm thực hiện đồng bộ các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn xã hội. Đây cũng là cơ hội cho các tòa nhà nâng cao hình ảnh của các ứng viên dự thi qua danh hiệu đạt được “Tòa nhà xanh”, nhờ đó thu hút được khách hàng và cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như mang lại cơ hội cho đơn vị đạt giải tham dự cuộc thi trong khối ASEAN.

Hiệu quả của Cuộc thi

Cuộc thi “Tòa nhà hiệu quả năng lượng” được phát động lần đầu tiên năm 2006 với 19 tòa nhà dự thi, lần II năm 2008 gần 50 tòa nhà được xây dựng hồ sơ và tại cuộc thi lần III năm 2009 này trên 80 tòa nhà đăng ký tham gia. Trong đó, 26 hồ sơ tòa nhà được tuyển chọn chấm điểm nhờ thỏa mãn các tiêu chí Ban tổ chức xây dựng.

Theo ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP. HCM (ECC-HCM), đại diện Ban tổ chức, các hồ sơ tòa nhà dự thi năm nay được xây dựng có chất lượng cao hơn.Tại buổi lễ trao giải Cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng lần III năm 2009 được tổ chức tại Nha Trang ngày 27/12/2009 vừa qua, có 16 tòa nhà trên cả nước được vinh dự nhận giải thưởng “Tòa nhà hiệu quả năng lượng”.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ trao giải cuộc thi, hai tòa nhà Việt Nam đạt giải tại cuộc thi “Tòa nhà hiệu quả năng lượng Đông Nam Á năm 2009” là Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né (giải nhì tòa nhà nhiệt đới) và Trung tâm Học liệu, Đại học Cần Thơ (giải ba tòa nhà mới và hiện có) cũng được Ban tổ chức cuộc thi trong nước tôn vinh.

Và từ những thành công của cuộc thi lần này, Ông Nguyễn Đình Hiệp – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ , Chánh Văn phòng Bộ Công Thương đã phát động tiếp Cuộc thi “Tòa nhà hiệu quả năng lượng” lần IV năm 2010.