Tuyên Quang: Tổng kết mô hình trồng đậu tương vụ đông

ThienNhien.Net – Vừa qua, tại xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Chiêm Hoá đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Tỉnh tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả trồng đậu tương đông năm 2009.


Vụ đông năm 2009, toàn huyện Chiêm Hoá trồng 504 ha đậu tương trên đất 2 vụ lúa, xã Bình Nhân là xã có diện tích đậu tương đông lớn nhất với 57 ha. Nét mới trong việc triển khai trồng đậu tương đông của huyện Chiêm Hoá là 100% diện tích đậu tương đã áp dụng kỹ thuật làm đất tối thiểu, chủ yếu là dùng biện pháp gieo vãi, đồng thời đưa máy gieo đậu tương vào thử nghiệm tại 3 xã: Tri Phú, Bình Nhân và Thổ Bình với diện tích gieo bằng máy 15 ha. Ngoài ra, huyện đã thử nghiệm gieo trồng giống đậu tương mới ĐT26 với diện tích 5 ha tại xã Bình Nhân.

Mặc dù điều kiện thời tiết vụ đông năm 2009 khô hạn, ít mưa, sâu bệnh gây hại nhiều song do huyện Chiêm Hoá làm tốt công tác chỉ đạo ngay từ đầu năm, cán bộ khuyến nông của huyện tích cực bám sát đồng ruộng hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên toàn bộ diện tích đậu tương của huyện đều sinh trưởng tốt, cho năng suất cao. Giống đậu tương ĐT 26 sinh trưởng khoẻ, số quả 3 hạt cao hơn giống DT84, thời gian sinh trưởng của giống ĐT 26 từ 90-95 ngày, dài hơn giống DT 84 từ 5-7 ngày. Năng suất đậu tương ĐT 26 đạt 23,3 đến 25 tạ/ha, giống đậu tương DT 84 đạt 19 tạ /ha. Tại các điểm gieo đậu tương bằng máy, năng suất tương đương với các biện pháp gieo trồng khác.

Ông Trần Viết Vượng, thôn Đồng Nự xã Bình Nhân trồng 2000m2 đậu tương đông, trong đó 1000m2 trồng giống đậu tương ĐT 26, diện tích còn lại trồng giống DT84. Do được trồng sớm, trước ngày 27/09 nên đậu tương sinh trưởng tốt, năng suất đạt trên 25 tạ/ha.

Thu nhập từ trồng đậu tương giống mới ĐT 26 cho tổng thu 25,6 triệu đồng/ha, giống DT 84 cho tổng thu 20,9 tạ/ ha, trong khi nếu trồng ngô chỉ cho thu 20 triệu đồng/ha nhưng chi phí lại cao hơn, thời vụ khắt khe hơn, đồng thời lại sử dụng nhiều nước tưới hơn.

Từ kết quả trồng đậu tương vụ đông năm 2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tuyên Quang chỉ đạo mở rộng diện tích trồng đậu tương đông, nhân nhanh giống ĐT 26 để cung ứng cho sản xuất, khuyến cáo nông dân sử dụng máy gieo đậu tương, ngoài ra triệt để áp dụng kỹ thuật gieo vãi để giảm công lao động, tranh thủ thời vụ, chăm sóc đúng kỹ thuật nhất là phòng trừ dòi đục nõn để nâng cao hiệu quả, thu nhập cho nông dân, tạo vùng sản xuất hàng hoá tập trung.