Lo ngại về nguồn lợi thủy sản trên sông Năng

ThienNhien.Net – Ngày 06/12/2009, người dân ở xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã họp mặt chia sẻ các kết quả nghiên cứu về nguồn lợi thủy sản trên sông Năng, một nhánh của sông Gâm, tỉnh Tuyên Quang. Đại diện chính quyền địa phương cũng có mặt để lắng nghe người dân bày tỏ mối lo ngại về sự thay đổi sinh thái ở khu vực thượng nguồn sông Gâm từ khi thủy điện Tuyên Quang được xây dựng.


Nhóm nghiên cứu bao gồm những người dân địa phương được cộng đồng đề cử dựa trên kiến thức phong phú của họ về nguồn lợi thủy sản trong vùng. Với sự tài trợ của Quỹ Đối tác về các Hệ sinh thái trọng yếu (CEPF), Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) đã tiến hành tập huấn cho nhóm nghiên cứu này để xác định và thu thập thông tin về đa dạng sinh học nước ngọt trên sông Năng.

Trong buổi hội thảo, nhóm nghiên cứu đã trình bày kết quả điều tra về 53 loài thủy sinh và 14 dụng cụ đánh bắt được người dân sử dụng phổ biến trên sông Năng. Họ cũng lưu ý đến một diện tích đất lớn bị ngập nước sau khi xây dựng hồ chứa của thủy điện Tuyên Quang. Một báo cáo nghiên cứu trước của WARECOD cũng đã chỉ ra sự suy giảm rõ rệt về số lượng của 32 loài thủy sinh vật cùng một số bãi đẻ của chúng ở phía hạ lưu, và cho rằng một phần nguyên nhân là do việc xây dựng đập thủy điện Tuyên Quang.


Một thành viên trình bày kết quả nghiên cứu tại hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Hoàng Long-BirdLife International in Indochina)

Các đại điện của UBND xã Đà Vị, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nà Hang và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cũng tham gia hội thảo, chia sẻ ý kiến. Nhóm nghiên cứu địa phương bày tỏ mối quan ngại về việc người dân tiếp tục sử dụng các công cụ đánh bắt trên sông mang tính hủy diệt như kích điện và tình trạng ngày càng có nhiều người dân sống phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản do chương trình tái định cư để xây dựng thủy điện chưa thật sự phù hợp. Đất canh tác bị thu hẹp và nhiều trường hợp đất đền bù chỉ đủ để xây dựng nhà ở nên tình trạng người dân phải kiếm sống dựa vào hoạt động đánh bắt thủy sản ngày càng tăng.

Theo đó, các đại biểu tham dự hội thảo đã đề nghị chính quyền địa phương tích cực trợ giúp người dân trong quá trình tìm kiếm sinh kế thay thế bền vững, đặc biệt đối với những người đã bị thu đất; đồng thời hỗ trợ quản lý hiệu quả nguồn lợi thủy sản bằng việc tăng cường thực thi pháp luật và đưa ra các quy định mới phù hợp cho địa phương.