Kiểm soát chặt vệ sinh thực phẩm nông-thủy sản

ThienNhien.Net – Ngày 10/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Công văn số 6900/TB-BNN-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản.


Theo đó, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản là đơn vị đầu mối tham mưu cho Bộ triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Trước mắt, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương thống nhất danh mục hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Danh mục hàng hóa theo mã Hải quan (HS).

Từ đó xác định rõ phạm vi quản lý của Bộ (đến công đoạn nào) đối với từng sản phẩm/nhóm sản phẩm trong quá trình từ sản xuất/nhập khẩu đến chế biến, tiêu thụ.

Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo trình Bộ trưởng ban hành chỉ thị về tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ nay đến Tết Canh Dần; thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản thực phẩm.

Bên cạnh đó, các địa phương tổng kiểm tra để tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa nông sản thực phẩm trước Tết Canh Dần, tập trung vào một số các mặt hàng chính như rau (Cục Bảo vệ Thực vật chủ trì), thịt (Cục Thú y chủ trì), cá, các loại mắm (Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản chủ trì).