San hô suy thoái – thiệt hại lớn!

ThienNhien.Net – Trong vài thập kỉ gần đây, hệ sinh thái san hô trên thế giới đã suy giảm đáng kể. Theo một đánh giá của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) năm 2004, 1/5 rạn san hô trên thế giới đã chết, 24% khác đang bị đe doạ trực tiếp từ các hoạt động của con người. Những mất mát này nếu được quy ra tiền sẽ là bao nhiêu?


Các nhà khoa học cho rằng sự gia tăng nồng độ khí CO2 trong khí quyển, nhiệt độ cao hơn và quá trình axít hoá đại dương có thể giết chết 70% san hô trên thế giới vào năm 2050 và tới cuối thế kỉ chúng có thể biến mất hoàn toàn.

Tại Hội nghị đa dạng sinh học DIVERSITAS diễn ra mới đây tại Cape Town, Nam Phi, một nhóm các nhà kinh tế đã trình bày một bản đánh giá giá trị kinh tế của các rạn san hô.

Theo đánh giá, các rạn san hô có giá trị khá lớn. Qua thu thập kết quả từ hơn 80 nghiên cứu, các nhà kinh tế đã nhận định rằng, trung bình mỗi ha san hô cung cấp 130.000 USD giá trị hàng hoá và dịch vụ, đôi khi có thể còn lên tới 1,2 triệu USD.

Theo đó, nếu mất đi các rạn san hô thế giới sẽ thiệt hại khoảng 1.100 đến 6.000 USD về thực phẩm, nguyên liệu thô và tài nguyên; 26.000 đến 35.000 USD về dịch vụ sinh thái như điều hòa khí hậu, điều tiết các hiện tượng thời tiết cực đoan, xử lí chất thải, lọc nước, kiểm soát sinh học; khoảng 88.700 đến 1,1 triệu USD cho các dịch vụ văn hoá như vui chơi giải trí, du lịch; và 13.500 đến 57.000 USD cho duy trì tính đa dạng sinh học về gen.