Hỗ trợ Đà Nẵng trở thành Thành phố môi trường

ThienNhien.Net – Sáng ngày 04/12/2009, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng – Văn Hữu Chiến đã có buổi làm việc với Đoàn Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức – GTZ về việc khởi động dự án ”Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng – Thành phố môi trường” do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ.


Dự án ”Hỗ trợ Phát triển Đà Nẵng – Thành phố môi trường” là dự án hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn viện trợ không hoàn lại 1,5 triệu EUR của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức. Thời gian thực hiện dự án là 2,5 năm (2009-2012). Mục tiêu của dự án là thiết lập hệ thống quản lý vận tải hành khách công cộng và triển khai một chiến lược tổng thể về môi trường đô thị nhằm hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trở thành Thành phố môi trường.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến đã chỉ đạo thành lập nhóm công tác để triển khai các bước chuẩn bị cho dự án. Theo đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp về mọi mặt để giúp UBND thành phố triển khai tốt các cấu phần trong dự án, trình UBND thành phố ban hành văn kiện dự án. Thành phố tiếp tục phối hợp với GTZ để triển khai việc ký kết Thỏa thuận tài trợ dự án để có cơ sở triển khai.