Hà Nội: Xử lý ô nhiễm 26 hồ nội thành trong 2010

ThienNhien.Net – Hà Nội sẽ huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ môi trường.


Đây là khẳng định của ông Phạm Văn Khánh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại cuộc họp ngày 07/12, về triển khai Đề án “Nhiệm vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn Hà Nội đến năm 2010”.

Sau khi hoàn thành xử lý ô nhiễm nước 7 hồ nội thành, thành phố tiếp tục phân cấp cho các cơ quan quản lý hồ để triển khai nhân rộng xử lý cho 26 hồ đã được kè bờ trong khu vực nội thành, như hồ công viên Bách Thảo, Trúc Bạch, Thủ Lệ, Giảng Võ, Nghĩa Tân, Thành Công, Bảy Mẫu… Dự kiến hoàn thành vào quý IV/2010.

Theo ông Khánh, đối với việc xử lý ô nhiễm các sông, hồ, vào quý III/2010, thành phố sẽ khởi công xây dựng dự án xử lý một đoạn tại khu vực đầu nguồn sông Tô Lịch, theo nguyên tắc tách và thu gom nước thải hai bên sông chuyển về trạm xử lý tập trung quy mô nhỏ.

Năm 2010, thành phố cũng tiến hành nghiên cứu việc áp dụng thí điểm các chế phẩm vi sinh, để xử lý nước thải sinh hoạt cho các hộ gia đình tại một số khu dân cư trên lưu vực sông này.

Các cơ quan quản lý của Hà Nội sẽ triển khai thêm một số mô hình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng theo phương thức xã hội hóa phù hợp với đặc thù của từng khu vực.

Ủy ban Nhân dân Thành phố đặt mục tiêu, trong quý IV/2009, hoàn thành tiêu chí lựa chọn và xây dựng mô hình mẫu để bắt đầu triển khai áp dụng từ năm 2010.