Thông qua Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL

ThienNhien.Net – Mới đây, ngày 26/11, Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Hội thảo về công tác chuẩn bị cho “Dự án nâng cấp đô thị Quốc gia khu vực đồng bằng sông Cửu Long” tại thành phố Cần Thơ. Trong đó, sẽ có 6 đô thị được nâng cấp trong khuôn khổ dự án, bao gồm Cà Mau, Cần Thơ, Rạch Giá, Mỹ Tho, Cao Lãnh và Trà Vinh.


Mục tiêu của Hội thảo nhằm xem xét, hướng dẫn việc thành lập các Ban chuẩn bị và Ban quản lý dự án; thảo luận về vốn đối ứng được phân bổ cho công tác chuẩn bị đầu tư; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đề cương chi tiết) và thống nhất kế hoạch hành động để chuẩn bị dự án.

Ngoài ra, Điều phối viên Ban Phát triển Đô thị và các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới sẽ đánh giá, góp ý hồ sơ dự án của từng đô thị, kịp hoàn thành vào cuối tháng 02/2010. Sau đó, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới và các bộ, ngành liên quan sẽ có chuyến công tác đến từng địa phương kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo.

Dự án nâng cấp đô thị khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhằm giúp giảm nghèo trong các khu dân cư đô thị bằng cách cải thiện các điều kiện sống và môi trường. Các kế hoạch của dự án nâng cấp đô thị nhằm đạt được các mục tiêu như: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cấp 3 và những dịch vụ khác trong khu thu nhập thấp; Thông qua sự hợp tác giữa cộng đồng dân cư với các cấp chính quyền địa phương cung cấp hoặc cải tạo lại mạng lưới hạ tầng kỹ thuật cấp 1 và 2 đồng bộ với cải thiện hạ tầng kỹ thuật cấp 3; Cung cấp việc tiếp cận xây dựng nhà cho người nghèo thông qua việc kết hợp quỹ tín dụng nhỏ dành cho việc nâng cấp nhà và xây dựng nhà ở có chi phí thấp hoặc các lô nền nhà có hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho những hộ nghèo nhất phải di dời, tái định cư do bị ảnh hưởng của quá trình nâng cấp đô thị; Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm cải thiện các quy trình quản lý hành chính đất đai.

Trong 6 đô thị thuộc dự án, Cà Mau là một trong những địa phương đầu tiên triển khai dự án sớm nhất. Ngày 28/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – Phạm Thành Tươi đã cùng đại điện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải nghe thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cà Mau.

Theo đó, Phó Chủ tịch Phạm Thành Tươi đã đánh giá cao những nỗ lực của UBND thành phố cùng các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông yêu cầu tập trung chỉ đạo hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong thời gian sớm nhất để thông qua UBND tỉnh lần cuối trước khi trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong đó, phải xem xét điều chỉnh lại giai đoạn thực hiện dự án; ưu tiên đưa các Khu dân cư thu nhập thấp vào thực hiện giai đoạn I; các Tiểu dự án 9, 10 và 11 (03 tuyến dân cư ven sông) sẽ được đầu tư ở dự án khác khi có điều kiện; khu tái định cư phục vụ dự án phải được phân tích, đánh giá chi tiết để tính đúng, tính đủ và phù hợp với các quy định hiện hành. Về nguồn vốn đối ứng cho dự án, cần phải bổ sung vào Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đề nghị Trung ương hỗ trợ.