Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu

ThienNhien.Net – Từ nhiều năm nay, việc ứng dụng công nghệ vật liệu đã được các cấp bộ ngành quan tâm nghiên cứu và phát triển. Mới đây, ngày 27/11, tại Hà Nội, Chương trình Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp Nhà nước về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu (KC.02/06-10) cũng đã tổ chức hội thảo về vấn đề này.


Chương KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu tập trung vào một số nội dung chính như: Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất các sản phẩm phù hợp với nguồn nguyên liệu khoáng sản trong nước; Nghiên cứu và phát triển một số loại vật liệu tiên tiến trên cơ sở polyme composit, polyme hấp thụ nước, composit kim loại, cao su kỹ thuật, polyme phân huỷ sinh học, vật liệu điện tử và quang tử ứng dụng trong các ngành kinh tế và quốc phòng – an ninh; Nghiên cứu và phát triển vật liệu y sinh trên cơ sở các-bon, composit các-bon, nanopolyme, kim loại và gốm; Nghiên cứu ứng dụng một số hoá phẩm phục vụ ngành khai thác và chế biến dầu khí; Nghiên cứu công nghệ chế tạo anod trơ, công nghệ điện hoá xử lý nước thải công nghiệp và bảo vệ môi trường.

Tại Hội thảo, Chủ nhiệm Chương trình – GS.TSKH Thân Đức Hiền đã báo cáo tình hình và những kết quả mà Chương trình đạt được trong thời gian từ 2006 đến nay như: Nghiên cứu công nghệ tuyển hợp lý và sản xuất rutin nhân tạo từ quặng sa khoáng, quặng gốc vùng núi Chúa (Thái Nguyên); Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đệm hơi, ống tuột cứu hộ hoả hoạn khẩn cấp nhà cao tầng; Hoàn thiện công nghệ chế tạo một số sản phẩm cao su kỹ thuật (khe co giãn cao su cốt bản thép cho cầu đường và gioăng kính nhà cao tầng…).

Theo đó, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho Ban Chủ nhiệm Chương trình như: Cần bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát các kết quả nghiên cứu, chuyển giao kết quả vào thực tiễn sản xuất…

Trong tương lai, Chương trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào thực tế sản xuất và đời sống.