Thống nhất tiêu chuẩn đánh giá tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Sáng 24/11, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Bỉ (BTC) tổ chức Hội thảo “Thống nhất tiêu chuẩn, thông số và quy trình đánh giá tài nguyên nước”. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Trường Đại học Thủy lợi và đại diện các cơ quan liên quan đã đến dự, đóng góp ý kiến cho các nội dung được trình bày tại Hội thảo.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu Dự thảo “Hướng dẫn quan trắc và đánh giá tài nguyên nước dưới đất” và Dự thảo “Hướng dẫn quan trắc và đánh giá tài nguyên nước mặt”. Theo đó, đa số các đại biểu đều cho rằng đây là những tài liệu rất quan trọng phục vụ công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước nói riêng và công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước nói chung.

Do đó, trong quá trình biên soạn cần có sự tham khảo đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được ban hành nhằm tạo ra tính kế thừa và sự thống nhất với các số liệu, văn bản đang được áp dụng.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước – Lê Hữu Thuần nhấn mạnh: “Hai Dự thảo được trình bày là những văn bản đầu tiên do nhóm chuyên gia thực hiện trên cơ sở các kinh nghiệm, tài liệu nước ngoài. Do đó, các ý kiến đóng góp của các đại biểu là rất cần thiết để Cục và các chuyên gia nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh, đưa ra được các hướng dẫn quan trắc cũng như đánh giá tài nguyên nước tại 7 tỉnh thực hiện Dự án. Trên cơ sở các kết quả đạt được sẽ tiến tới nhân rộng tại các tỉnh, thành phố khác trong cả nước”.

Dự án “Nâng cao năng lực và đánh giá quản lý tài nguyên nước Việt Nam” được triển khai thực hiện tại 7 tỉnh trong cả nước là: Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận. Dự án được thực hiện trong 4 năm, bắt đầu từ tháng 11/2008.

Theo ông Martin Junker, Cố vấn trưởng Dự án, Chương trình Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước sẽ đóng góp đáng kể cho việc giảm bớt những thiếu hụt về năng lực hiện tại của các cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường tại 7 tỉnh của Chương trình cũng như các cơ quan cấp huyện tham gia.

Chương trình này sẽ mang lại một bức tranh toàn diện về hiện trạng tài nguyên nước mặt và nước dưới đất tại các tỉnh tham gia, thiết lập cơ sở dữ liệu liên kết tại mỗi tỉnh nhằm cung cấp cho các Sở Tài nguyên và Môi trường công cụ cơ bản cho việc quản lý và quy hoạch chiến lược tài nguyên nước bao gồm cả việc cấp phép hoạt động tài nguyên nước. Đồng thời, Chương trình cũng sẽ đưa ra các hướng dẫn cho việc tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và tập huấn cho các nhân sự ở cấp trung ương và cấp tỉnh về các khía cạnh khác nhau trong quản lý và quy hoạch tài nguyên nước.