Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên làm việc với Trung tâm QH & ĐTTNN

ThienNhien.Net – "Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐTTNN) cần khẳng định vị thế trong ngành", đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên tại buổi làm việc với Trung tâm QH & ĐTTNN sáng 18/2. Cùng làm việc với Bộ trưởng có Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, đại diện các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan tới lĩnh vực tài nguyên nuớc.

Ông Đỗ Tiến Hùng, Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNN cho biết: Từ khi thành lập tới nay đuợc sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN & MT, sự giúp đỡ có hiệu quả của các đơn vị có liên quan trong Bộ và với nỗ lực của mình, Trung tâm đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai có kết quả các nhiệm vụ chính trị trong năm 2008. Đã và đang thực hiện 2 Dự án Chính phủ là “Điều tra nước dưới đất các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ” và “Điều tra đánh giá tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo” và 22 nhiệm vụ thường xuyên như: Đề án Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Mèo Vạc – Hà Giang, điều tra đánh giá nguồn nước dưới đất một số vùng đặc biệt thiếu nước thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận”… Tập trung xây dựng dự án “Tăng cường năng lực BVTN nước ngầm tại các đô thị ở Việt Nam”, nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức”…

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các Cục, Vụ và 3 Tổng cục Quản lý đất đai, Môi truờng, Biển và Hải đảo Việt Nam khẳng định những cố gắng của Trung tâm QH&ĐTTNN thời gian qua trong thực thi nhiệm vụ, bày tỏ mối quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với Trung tâm trong thời gian tới để đơn vị tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên biểu dương nỗ lực của Trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ Bộ giao năm 2008 và chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có liên quan thuộc Bộ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác, liên kết với Trung tâm trong lĩnh vực quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh: 6 đơn vị có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước là Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng cục Biển và Hải đảo, Tổng cục Môi trường, Trung tâm QH&ĐTTNN, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Văn phòng Ủy ban sông Mê Công cần liên kết chặt chẽ, tạo một sân chơi chung về nước, hỗ trợ nhau cùng thực hiện tốt nhiệm vụ và phát triển bền vững, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung và chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên môi trường của Bộ, trong đó có tài nguyên nước. Cả 6 đơn vị cần tham gia vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách, pháp luật về nước, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước quốc gia… trong đó Cục Quản lý tài nguyên nước giữ vai trò chủ đạo.

Về phía Trung tâm QL&ĐTTNN, Bộ trưởng chỉ đạo, cần chú trọng nâng cao vị thế của mình trong ngành tài nguyên nước, nâng cao năng lực điều tra nước mặt, làm công tác quy hoạch, bám sát các khu kinh tế, các đề án trọng điểm của Chính phủ, tham gia xây dựng định mức, đơn giá ngành nước… Bộ trưởng nhất trí với đề nghị của Trung tâm và lưu ý các Vụ Tổng hợp, Tài chính, Kế hoạch, Môi trường… quan tâm bố trí để Trung tâm có trụ sở làm việc ổn định, triển khai dự án Tăng cường đầu tư các trang thiết bị, máy móc… nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm và ba Liên đoàn trực thuộc Trung tâm tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam… Bộ trưởng khẳng định: “Với chức năng nhiệm vụ của mình, Trung tâm QH & ĐT TNN là cánh tay nối dài của Bộ trong quản lý tài nguyên nước và thực hịên chủ trương kinh tế hóa ngành TN&MT”.