Đẩy mạnh truyền thông khoa học và công nghệ

ThienNhien.Net – Ngày 13/11, tại Thành phố Cần Thơ, Cơ quan đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN đã phối hợp với Sở KH&CN thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh hoạt động truyền thông khoa học và công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Ông Phạm Ngọc Minh – Phó vụ trưởng, Cơ quan đại diện Bộ KH&CN tại TP.HCM đã chủ trì Hội thảo.


Hoạt động truyền thông KH&CN có vai trò quan trọng đối với sự phát triển KH&CN nói riêng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung. Thông tin về KH&CN được coi là chìa khóa của hoạt động sáng tạo, là yếu tố thiết yếu của năng lực đổi mới, cạnh tranh và phát triển của mỗi cá nhân, tập thể và của toàn xã hội.

Để thực hiện được nhiệm vụ truyền thông về KH&CN cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, đơn vị chuyên trách về truyền thông KH&CN với các cơ quan báo chí để chuyển tải những thành tựu về KH&CN đến với quần chúng nhân dân.

Hội thảo đã tập trung vào các nội dung chính như: Tiếp tục giới thiệu đề án khung về tuyên truyền hoạt động KH&CN giai đoạn 2007 – 2010; Trình bày các tham luận về hoạt động truyền thông KH&CN; Tác nghiệp báo chí trong lĩnh vực KH&CN…

Tại hội thảo, gần 50 phóng viên, biên tập viên của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng đại diện các Sở KH&CN vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã đóng góp các ý kiến để công tác truyền thông KH&CN trên địa bàn ngày càng hiệu quả hơn.