Quảng Ngãi: Hoàn thành kế hoạch khuyến lâm năm 2009

ThienNhien.Net – Năm 2009, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư (KN-KN) Quảng Ngãi đã thực hiện mô hình “trồng thâm canh cây keo lai hom” với diện tích 44 ha và mô hình “chăm sóc năm thứ nhất rừng trồng thâm canh keo lai hom” với qui mô 147ha. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm KN-KN và các Trạm KN từ khâu chọn đất, tập huấn, hướng dẫn và chỉ đạo kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, đến nay, Trung tâm đã hoàn thành kế hoạch khuyến lâm và nghiệm thu kết quả thực hiện năm 2009.


Về trồng thâm canh cây keo lai hom với diện tích 44/ 44 ha, tỷ lệ sống bình quân 98%, đạt 100% so với hợp đồng. Chăm sóc rừng keo lai hom trồng năm 2008 với tổng diện tích 147/164 ha, đạt 90% so với hợp đồng. Cây trồng trong mô hình sinh trưởng khá, có chiều cao từ 2,0-2,5 m, đường kính từ 1,8-2,5 cm, một vài nơi cây cao đến 4,0-4,5 m, tỷ lệ sống bình quân 90%. Diện tích rừng chăm sóc năm 2009 giảm 17 ha so với diện tích trồng năm 2008 là do diện tích trên có tỷ lệ cây sống không đảm bảo (dưới 85%).

Mô hình trồng thâm canh cây keo lai hom đến với người dân miền núi rất hiệu quả. Không những rừng trồng đạt tỷ lệ sống cao trên 90%, cây trồng sinh trưởng khá mà điều đáng ghi nhận là từ mô hình nầy đã phần nào thay đổi được nhận thức của người dân từ canh tác quảng canh, phú cho trời, nay đã biết đầu tư thâm canh chăm sóc cây trồng. Hy vọng năng suất rừng trồng được nâng cao và cuộc sống của người dân miền núi ngày càng khởi sắc.