Dự thảo Phương pháp đánh giá tỉnh bền vững của thủy điện

ThienNhien.Net – Ngày 14/11/2009, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Mạng lưới Cộng tác vì nước của Việt Nam (VNWP) phối hợp với Tổ chức Nước – Môi trường và Sinh kế (M – POWER) và Chương trình thách thức Nước và Lương thực tổ chức hội thảo giới thiệu Dự thảo “Đánh giá tính bền vững của thủy điện” của Hiệp hội Thủy điện Quốc tế (IHA).


Với mục đích xây dựng một Văn kiện có tính quy chuẩn, áp dụng chung cho toàn thế giới trong việc đánh giá yếu tố bền vững các công trình thủy điện, Hiệp hội Thủy điện Quốc tế đã xây dựng Phương pháp đánh giá có tính khoa học với cấu trúc gồm 3 phần: Hợp Phần, Phương diện và Thuộc tính.

Hợp phần của Phương pháp được chia làm 4 giai đoạn tiếp diễn: Đánh giá chiến lược – Chuẩn bị dự án – Thực hiện dự án  – Vận hành dự án.

Mỗi hợp phần được xét trên nhiều phương diện, khi hợp lại tạo thành danh mục các vấn đề cần phải xem xét để hình thành một quan điểm về tính chất bền vững toàn diện của một Dự án thủy điện, gồm các phương diện về: Phát triển; sự điều hành của chính phủ; các vấn đề k‎ỹ thuật; kinh tế tài chính; các vấn đề xã hội; vấn đề môi trường; vấn đề địa lý. Mỗi phương diện sẽ được đánh giá thông qua các thuộc tính.

Hiện Dự thảo này đang trong giai đoạn hoàn tất, các chuyên gia của Hiệp hội Thủy điện Quốc tế dự kiến sẽ hoàn thiện và xuất bản vào tháng 3/2010, sau đó tiến hành thử nghiệm thực tế ở một số nước.