Đẩy mạnh công tác BVMT trong Đoàn viên – Thanh niên

ThienNhien.Net – Hiện nay, bảo vệ môi trường được coi là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính xã hội sâu sắc.Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính sách từng bước được xây dựng, hoàn thiện, phục vụ ngày càng hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, tham gia có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Nhiều phong trào, mô hình và hình thức hoạt động đã thu hút đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia, có sức lan tỏa tới cộng đồng, tạo dấu ấn, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và toàn xã hội về bảo vệ môi trường.


Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, vận động, Đoàn thanh niên còn tổ chức các hoạt động thiết thực cụ thể gắn với “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên- học sinh-sinh viên hè tình nguyện”, Ngày “thứ bảy tình nguyện”, Ngày “Chủ nhật xanh”; xây dựng và duy trì thường xuyên có hiệu quả các mô hình “Làng xã xanh- sạch-đẹp”, “Tuyến sông an toàn văn minh”…

Mới đây, nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong Đoàn viên – thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo liên ngành về vấn đề này.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung về thực trạng tham gia bảo vệ môi trường ở địa phương; hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong hoạt động bảo vệ môi trường, cùng sự phối kết hợp giữa Đoàn thanh niên với các Ban ngành nhằm xác định vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường.

Chị Huỳnh Thị Hoài Thu – Đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã đưa ra các ý kiến về việc cần thiết đặt các thùng rác nơi công cộng, trồng cây xanh từng cụm dân cư, đặc biệt cần xử phạt nghiêm khắc những đơn vị gây ô nhiễm môi trường và tuyên truyền trên thông tin đại chúng; khẩu hiệu tuyên truyền cho hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) cần thiết thực hơn và nhất thiết phải có sự phối hợp giữa các Bộ ngành, đoàn thể trong công tác BVMT.

Kết luận tại Hội thảo, Bí thư Trung ương Đoàn – Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng, trong đó cần tập trung công tác truyền thông giáo dục, nội dung và hình thức tuyên truyền luôn có sự đổi mới, thay đổi nhận thức, hành vi trong công tác bảo vệ môi trường ở mọi đối tượng, thanh niên phải tham gia chủ động, tự nguyện. Tiếp tục xây dựng các mô hình can thiệp bảo vệ cộng đồng, sự tham gia phải có tính hai chiều mới đem lại hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong và ngoài hệ thống Đoàn, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình có hiệu quả. Phối hợp với liên ngành đề xuất cơ chế chính sách về thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hỗ trợ quần chúng tham gia bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực các cấp bộ Đoàn trong công tác BVMT, là một trong những nội dung trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.