Nghiêm cấm khai thác bãi nghêu giống tự nhiên ở Cần Giờ

ThienNhien.Net – Trước tình trạng hàng ngàn người dân khai thác bãi nghêu giống tự nhiên với diện tích 200 ha tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh khi chưa được phép của chính quyền địa phương; để quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo trật tự an ninh tại địa phương, UBND TP đã giao UBND huyện Cần Giờ hướng dẫn quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt và nghiêm cấm khai thácnghêu giống tại đây.


Đồng thời, UBND thành phố cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân phát huy ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc vi phạm khai thác nghêu tự nhiên theo qui định hiện hành.

Đến nay, huyện đã tổ chức lực lượng gồm 25 cán bộ chiến sĩ, 2 tàu và 1 ca nô túc trực thường xuyên làm công tác bảo vệ khu vực, giám sát chặt chẽ hoạt động của thương lái và các đối tượng vận chuyển; tiến hành khoanh vùng quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt diện tích trên.

Riêng bãi nghêu mới xuất hiện đầu tháng 10 tại bãi biển Cần Thạnh với diện tích 41 ha, UBND huyện Cần Giờ đã có chủ trương tạm giao cho các tổ hợp tác nuôi nghêu có sân nghêu giáp ranh để quản lý, bảo vệ.