Tạm giao kế hoạch Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

ThienNhien.Net – Trong khi chờ Quốc hội cho phép điều chỉnh Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, Thủ tướng Chính phủ đã tạm giao kế hoạch 2 năm (2009-2010) Dự án này với nhiệm vụ và mức vốn cụ thể cho các Bộ, ngành và các địa phương.


Theo đó, Thủ tướng yêu cầu khoán bảo vệ 1,5 triệu ha rừng theo mục tiêu Nghị quyết số 73/2006/NQ-QH11 của Quốc hội; khoanh nuôi tái sinh 668.000ha, nhằm tiếp tục khoanh nuôi các diện tích cho đến khi thành rừng và một phần khoanh nuôi mới để đảm bảo độ che phủ của rừng; trồng mới 436.000ha, trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng 115.000ha, rừng sản xuất 321.000ha, trồng cây phân tán 200 triệu cây, hỗ trợ vận chuyển chế biến gỗ vùng Tây Bắc công suất 450.000 tấn.

Về tổng mức vốn, Thủ tướng Chính phủ tạm giao kế hoạch vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong 2 năm (2009-2010) là 2.300 tỷ đồng (trong tổng nhu cầu khoảng 5.500 tỷ đồng), trong đó năm 2009 đã bố trí 1000 tỷ đồng, năm 2010 tạm giao 1.300 tỷ đồng. Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao danh mục các dự án đầu tư cụ thể cho từng Bộ, ngành và địa phương để thực hiện.

Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Từ năm 2006 đến hết năm 2008, cả nước đã trồng mới 614.113 ha rừng rừng, đạt 61,4% kế hoạch; khoanh nuôi, tái sinh 1.030.000 ha (đạt trên 90% kế hoạch); khoán bảo vệ rừng 2.300.000 ha.

Để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 73/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI về Dự án này, từ nay đến hết năm 2010 còn phải trồng mới gần 386.000 ha (trong đó, rừng phòng hộ, đặc dụng 111.000 ha và rừng sản xuất 275.000 ha); tiếp tục khoanh nuôi, tái sinh và khoán bảo vệ rừng.