Xác định bề rộng chuẩn của rừng ngập mặn

ThienNhien.Net – Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả chắn sóng của những dải rừng ngập mặn ven biển. Bởi nếu chúng ta trồng những dải rừng quá rộng thì sẽ gây ảnh hưởng đến quỹ đất của địa phương, còn nếu dải rừng quá hẹp thì nguy cơ lũ lụt sẽ tăng cao vì khả năng chắn sóng của rừng kém.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Kinh tế Sinh thái số 31/2009 cho biết, chiều cao sóng biển lớn nhất ở ven biển Việt Nam là khoảng 5m, phụ thuộc nhiều vào đặc điểm hoạt động của bão. Chiều cao sóng <30cm được xem là an toàn cho đê biển.

Chiều cao sóng khi qua dải rừng ngập mặn giảm theo quy luật hàm mũ. Mức suy giảm phụ thuộc chủ yếu vào 3 chỉ tiêu: cấu trúc rừng, mật độ và độ tàn che của cây rừng.

Ngoài ra, có thể xác định được tiêu chuẩn và bảng tra bề rộng cần thiết của các đai rừng ngập mặn theo các chỉ tiêu cấu trúc rừng.

Trong quá trình khảo sát, nhóm nghiên cứu đã thiết lập 32 tuyến điều tra chạy từ ngoài biển vào sâu trong dải rừng ngập mặn ở những nơi có đặc điểm cấu trúc rừng khác nhau như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và TPHCM.