Sử dụng hiệu quả tài nguyên trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

ThienNhien.Net – Nhằm kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện thí điểm các chương trình sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường, chi phí sản xuất và cải thiện sức khỏe cho người dân; Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phối hợp với Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) tổ chức Hội thảo tham vấn về “Hiệu quả sử dụng tài nguyên trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam” ngày 12/10/2009 vừa qua tại Hà Nội.


Hội thảo tập trung thảo luận về Dự án “Khuyến khích sử dụng hiệu quả tài nguyên trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nước đang phát triển (PRE-SMEs)”. Đây là một dự án lớn, mang tính toàn cầu, do một nhóm các tổ chức quốc tế và Việt Nam cùng thực hiện, trong đó, nhóm dự án trong nước do Bộ TN&MT, Vụ Hợp tác Quốc tế làm Trưởng ban, Bộ Công thương làm Phó trưởng ban cùng các đơn vị thành viên như: Tổng cục Môi trường, Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam và Điều phối viên UNEP.

Dự án sẽ được triển khai trong vòng một năm với mục tiêu chủ yếu là hình thành một bộ công cụ hiệu quả cho việc sử dụng tài nguyên trong các doanh nghiệp, từ đó áp dụng vào những quốc gia đang phát triển, trong đó Việt Nam là lựa chọn số một để thực hiện thí điểm.

“Đầu ra” của dự án sẽ bao gồm một gói các công cụ tự đánh giá, lập chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), hướng dẫn thực hiện và một bộ công cụ đào tạo; 25 chuyên gia được đào tạo về xây dựng và thực hiện sử dụng tài nguyên hiệu quả cho ngành công nghiệp; 10 kế hoạch được thực hiện về sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng.

Sau hội thảo tập huấn vào cuối năm nay, dự án sẽ bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch cải thiện cho 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ, dự kiến công bố kết quả vào giữa năm 2010.

Ông Phạm Văn Tấn – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế nhấn mạnh: “Việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của mỗi người, mỗi doanh nghiệp, đồng thời, cũng là cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp. Vì vậy, Bộ TN&MT rất khuyến khích việc xây dựng và triển khai các dự án tương tự như PRE – SMEs”.

Trên thực tế, ở Việt Nam đã có nhiều dự án được triển khai liên quan đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng…Nhưng tất cả mới chỉ dừng ở phạm vi nhỏ chứ chưa mang tính kết nối toàn cầu như PRE – SMEs. Vì vậy, hiệu quả của dự án này được kỳ vọng sẽ có ảnh hưởng rộng và tính khả thi cao hơn.

Bên cạnh việc thảo luận những nội dung liên quan đến PRE – SMEs, hội thảo còn được nghe nhiều báo cáo đánh giá về thực trạng, nhu cầu và nỗ lực nâng cao việc sử dụng hiệu quả tài nguyên trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam, hiệu quả sử dụng tài nguyên trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ vẫn còn thấp do trình độ quản lý yếu kém, năng lực xác định các cơ hội của hiệu quả tài nguyên thấp, thiếu cán bộ chuyên môn, trang thiết bị lạc hậu….

Do đó, các chương trình thí điểm của dự án cần có phương án hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, cung cấp các trang thiết bị phù hợp với điều kiện tài nguyên và tiến hành đào tạo nhân viên trong quá trình quản lý sản xuất, sử dụng tài nguyên.

Được biết, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các ngành dệt may, giấy, chế biến thực phẩm, kim loại… sẽ được ưu tiên tham gia thí điểm. Những đơn vị này thường gây ô nhiễm môi trường do khối lượng chất thải lớn, song có nhiều tiềm năng về sử dụng hiệu quả tài nguyên và tiết kiệm năng lượng.