Xác định hơn 90 loài nấm mới ở Cát Tiên

ThienNhien.Net – Từ kết quả nghiên cứu đề tài “Phát triển sản xuất nấm trên cơ sở điều tra xây dựng bảo tàng nấm ở Vườn Quốc gia Cát Tiên” do PGS. TS Lê Xuân Thám làm chủ nhiệm, đã xác định thêm hơn 90 loài nấm mới. Ngày 06/10 vừa qua, đã diễn ra Hội thảo báo cáo kết quả đề tài này, tại Vườn quốc gia Cát Tiên


Theo điều tra khảo sát sơ bộ tại khu hệ nấm bậc cao vùng Cát Tiên thuộc 21 tuyến chính có diện tích 60.000 ha trong vòng 5 năm (2004-2009, ) nhóm nghiên cứu đề tài đã xác định được ở Cát Tiên hơn 300 loài nấm Đảm (Basidiomycetes) thường gặp đã ghi nhận có ở Việt Nam, đồng thời xác định thêm hơn 90 loài nấm mới, với hơn 20 chi mới (hoặc mới tách), một họ mới là Bondarezwiaceae và một bộ mới là Bondarzewiales. Tổng số loài phân tích định danh khoa học cho đến nay khoảng hơn 370 loài, phân bố trong 128 chi, 45 họ và 22 bộ. Ngoài ra đã phát hiện song chưa phân tích định loại được khoảng 60 loài nấm lạ.

Nhóm nghiên cứu cũng đã xây dựng được bộ tư liệu ảnh tự nhiên và ảnh phân tích trong phòng thí nghiệm với độ phân giải cao của hầu hết các loài nấm đã phát hiện được, bao gồm hơn 2000 ảnh tư liệu số hóa, đảm bảo lưu giữ làm cơ sở dữ liệu chuẩn. Đã tiến hành phân tích hình thái giải phẩu của 330 loài, tách phân lập thuần khiết được hơn 90 loài, chuẩn bị dữ liệu cho cuốn thực vật chí cho tập Atlas – Nấm Cát Tiên.