Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng

ThienNhien.Net – Sớm ra quân để hoàn thành kế hoạch trồng rừng trước mùa khô là đích mới mà Quảng Ninh sẽ phấn đấu thực hiện bắt đầu từ năm 2010. Để xác định đúng những giải pháp thực hiện được mục tiêu mới này, chiều 17/09, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến tới các địa phương và Sở, ngành liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình bày dự kiến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất lâm nghiệp và trồng rừng năm 2010 – 2011. Theo đó, năm 2010, Quảng Ninh sẽ trồng 11.800 ha rừng, trong đó 2.500 ha rừng đặc dụng, còn lại là rừng sản xuất. Dự kiến, ngân sách sẽ hỗ trợ trồng 3.570 ha, kinh phí nước ngoài hỗ trợ trồng 930 ha; ngành Than trồng 930 ha, còn lại là các nguồn huy động của nhân dân và doanh nghiệp.

Nếu Quảng Ninh muốn đạt đích mới là trồng rừng xong trước mùa khô (mọi năm trồng cả trong mùa khô), theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh cần thực hiện nhiều giải pháp, như tính toán đến đặc tính loài cây trồng, cơ cấu mùa vụ, quy chế thanh toán vốn, tập quán của nông dân, kế hoạch trồng rừng của các doanh nghiệp…Cụ thể như theo kinh nghiệm và thói quen, cây thông mã vĩ thường trồng vào tháng 7, tháng 8; cây thông nhựa trồng tháng 5, tháng 6 hằng năm; cây ngập mặn có loài thường trồng từ tháng 8-tháng 10…

Quán triệt tinh thần chủ đạo để các đại biểu tập trung thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh, cuộc họp cần tập trung thảo luận giải pháp để đạt mục tiêu: hoàn thành trồng rừng xong trước mùa khô hằng năm, qua đó tạo tập quán canh tác mới cho nhân dân để đẩy nhanh tiến độ, diện tích và chất lượng trồng rừng.

Kiến nghị trong cuộc họp, nhiều đại biểu phân tích hạn chế và đề xuất giải pháp, tập trung ở những nhóm vấn đề: tỉnh sớm phân bổ kế hoạch trồng rừng; tạm ứng vốn; xác định sớm giá trồng rừng; tính toán tổng thể về đầu ra cho cây keo để cân đối giống cây trồng hằng năm cho phù hợp…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại nhu cầu, kế hoạch để chính thức lên kế hoạch trồng rừng của năm 2010, dự kiến của năm 2011. Trên cơ sở kế hoạch này cụ thể hoá diện tích rừng trồng của từng giống cây ở từng đơn vị, địa phương, qua đó các địa phương có giải pháp cụ thể để trồng cho từng loại cây như thế nào đạt hiệu quả cao nhất.
Trong kế hoạch trồng rừng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định rõ diện tích rừng trồng, chủng loại cây trồng của từng địa phương, nguồn vốn cho trồng rừng, từ đó tỉnh có quyết định phê duyệt và chỉ đạo cụ thể về chuẩn bị vốn, tạm ứng vốn, cấp vốn…
Phó chủ tịch cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát và xây dựng đồng bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng rừng (xong trong đầu tháng 10/2010).

Với những nguồn vốn khác, tỉnh và các địa phương sẽ phải tổ chức buổi làm việc riêng với doanh nghiệp, đơn vị trồng rừng (các doanh nghiệp trồng rừng, ngành Than….) để các đơn vị, doanh nghiệp nắm rõ tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh mà có kế hoạch trồng rừng cụ thể.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch – Đầu tư căn cứ kế hoạch do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng sớm bố trí vốn, tạm ứng vốn kế hoạch trồng rừng cho các địa phương, để các địa phương chủ động ứng vốn cho dân chuẩn bị cây giống, phát thực bì, cuốc hố và những công tác chuẩn bị khác để cơ bản đến cuối tháng 12/2009 là xong các thủ tục, để những ngày đầu tiên của mùa xuân năm 2010 toàn tỉnh đồng loạt trồng rừng được ngay.

Mặt khác, các địa phương cần tuyên truyền, vận động nhân dân làm quen với cách làm mới này, bởi có như vậy cây trồng mới có điều kiện tốt nhất để sinh trưởng, phát triển, tăng hiệu quả kinh tế, xã hội.