Thành lập KBT loài và sinh cảnh Voọc mũi hếch

ThienNhien.Net – Ngày 26/08/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã ký quyết định số 3115/QD-UBND thành lập khu bảo tồn loài và sinh cảnh để bảo vệ voọc mũi hếch. Voọc mũi hếch (<i>Rhinopithecus avunculus</i>) là một trong bốn loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, cũng là một trong 25 loài linh trưởng bị đe dọa cao nhất trên thế giới hiện nay, đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp.

  

Voọc mũi hếch có phân bố hẹp, cho đến nay, mới được các nhà khoa học ghi nhận ở một vài khu vực thuộc vùng núi phía Bắc nước ta như khu bảo tồn Nà Hang, Chạm Chu của tỉnh Tuyên Quang và các huyện Khau Ca, Tùng Vai của tỉnh Hà Giang.

 

 Voọc mũi hếch có kích thước lớn nhất và chiếc đuôi dài nhất trong số các loài linh trưởng ở Việt Nam. Một số chuyên gia cho biết số lượng của chúng trong tự nhiên còn lại không nhiều, có thể dưới 200 cá thể 
                 -ThienNhien.Net –

Khu bảo tồn mới được thành lập để bảo tồn loài này có diện tích khoảng 2.000 ha, thuộc ba xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên), Yên Định và Minh Sơn (huyện Bắc Mê), thuộc tỉnh Hà Giang. Đây là một trong những nơi còn lưu giữ được quần thể voọc mũi hếch lớn nhất và có khả năng tồn tại cao nhất hiện nay.

 

Kết quả điều tra cơ bản đã ghi nhận 471 loài thực vật có mạch, 26 loài thú, 99 loài chim và khoảng 20 loài lưỡng cư, bò sát cho khu bảo tồn. Trong số này có nhiều loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng như dẻ tùng sọc trắng (Amentotaxus argotaenia),  các loài lan hài Paphiopedilum henryanum,  P.  Malipoense và P. Micranthum, khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), khỉ mốc(M. assamensis), cu li lớn (Nyctecebus bengalensis), cu li nhỏ (N. pygmaeus), gà tiền gà lôi trắng (Lophura nycthemera), rắn lục sừng (Trimeresurus cornutus), v.v.