Kế hoạch Quốc gia về phát triển bền vững ngành thủy sản

ThienNhien.Net – Vừa qua, tại Tam Đảo, ngày 20/08, Ban Quản lý Dự án TCP/VIE/3102 – Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội thảo kết thúc dự án với nội dung “Xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia (NAP) về phát triển bền vững ngành thủy sản sau khi Việt Nam gia nhập WTO giai đoạn 2010-2012”. TCP/VIE/3102 là mã số của Dự án “Gia nhập WTO – nâng cao năng lực, các tác động tích cực đến ngành thủy sản và xóa nghèo ven biển” do Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) tài trợ và Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, thời gian thực hiện được triển khai từ tháng 02/2008 đến tháng 08/2009.


Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã chủ trì và khai mạc Hội thảo. Tới dự Hội thảo có ông Andrew Speedy, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Viết Mạnh cùng 60 đại biểu đại diện từ các Vụ, Viện thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT, các Sở Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm tin học và một số đơn vị thông tấn, báo chí Việt Nam.

Hội thảo đã nghe các bài phát biểu khai mạc của các vị đồng chủ trì hội thảo, báo cáo về tình hình thực hiện dự án của Giám đốc dự án, 4 báo cáo do 4 nhóm chuyên gia tư vấn trong nước chuẩn bị với các chủ đề khác nhau là Thông tin chung về ngành thủy sản, Thị trường và xuất khẩu thủy sản, Luật pháp và các quy định của WTO liên quan đến thủy sản, Chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản. Sau đó, Hội thảo đã tập trung thảo luận về nội dung và những kiến nghị liên quan đến dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc gia (NAP) về phát triển bền vững ngành thủy sản sau khi Việt Nam gia nhập WTO giai đoạn 2010-2012.

Hội thảo là một cơ hội tốt để các chuyên gia trong nước cùng với các đại biểu chia sẻ những kiến thức, quan điểm và thông tin về thủy sản, kiến nghị một số định hướng cũng như giải pháp phát triển thủy sản trong thời gian tới. Các ý kiến tham luận trong hội thảo tập trung vào vấn đề chính :

– Đã xác định được những vấn đề lớn của ngành thủy sản trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi gia nhập WTO: thông tin thị trường, chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản, hài hòa hóa luật pháp và các quy định trong nước với các quy định và cam kết trong WTO, việc thực thi các văn bản pháp luật tại địa phương.

– Trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh hoàn thiện các văn bản pháp luật, đồng thời phải tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng để mọi người hiểu và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về thủy sản.

– Cụ thể hoá các mục tiêu nghiên cứu của các viện, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại ở các địa phương của khối sản xuất và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản để đảm bảo cho phát triển bền vững môi trường và nguồn lợi thuỷ sản trong giai đoạn tiếp theo.

Hội thảo cũng đã thảo luận và thống nhất với cách tiếp cận theo hướng xây dựng một Kế hoạch Hành động Quốc gia về phát triển bền vững
ngành thủy sản sau khi Việt Nam gia nhập WTO giai đoạn 2010-2012, trên cơ sở Chương trình hành động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) giai đoạn 2007-2010 ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 3165/QĐ-BNN-HTQT ngày 16/11/2007.

Căn cứ vào báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp trước đó và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo cuối cùng của dự án, Ban Quản lý dự án và các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế của dự án sẽ bổ sung hoàn thiện dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc gia. Vụ Hợp tác quốc tế sẽ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững ngành thủy sản sau khi Việt Nam gia nhập WTO giai đoạn 2010-2012.