Trang bị bản đồ vùng ngập lũ ở Quảng Ngãi

ThienNhien.Net – Hưởng ứng chương trình lập bản đồ phân vùng ngập lụt cho các tỉnh miền Trung của Bộ NN&PTNT nhằm thực hiện đề án chung sống an toàn với lũ, lụt, Quảng Ngãi đã trở thành địa phương đi đầu trong công tác triển khai.


Cho đến nay, Quảng Ngãi đã trang bị bản đồ vùng ngập lũ cho 16 xã,̀ tổ chức tập huấn cách sử dụng và các biện pháp ứng phó mùa lũ cho người dân. Kế hoạch này đã được phê duyệt từ năm 2007 cho Quảng Ngãi với các xã, huyện có nguy cơ bị lũ lớn.

Đây là kết quả của đề án giảm thiểu thiên tai do Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID) và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ.

Việc trang bị bản đồ vùng ngập lũ cho các địa phương là một việc làm thiết thực để kiểm soát hiệu quả thiên tai, lũ lụt. Dựa vào bản đồ này, có thể xác định phạm vi dòng chảy của lũ, nhằm đưa ra các biện pháp phù hợp phòng tránh lũ, hạn chế tối đa thiệt hại có thể gây ra.

Hy vọng rằng, đề án này sẽ được triển khai rộng ở nhiều địa phương trong cả nước.