Xây dựng chiến lược, gia tăng kiểm toán môi trường

Thiếu thông tin, bất cập về hệ thống pháp luật… là những khó khăn khiến công tác kiểm toán môi trường gặp khó tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, với chủ trương “không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”, tại Đại hội ASOSAI 14, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch chiến lược và gia tăng các cuộc kiểm toán môi trường trong thời gian tới.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc kêu gọi các thành viên ASOSAI chia sẻ những bài học thực tiễn trong kiểm toán môi trường. Ảnh: TTXVN

Nóng với câu chuyện kiểm toán môi trường

Ngày 20.9, trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14), KTNN Việt Nam chủ trì Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”.

Chủ đề mang tính thời sự này đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên. Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Malaysia Khalid Khan Bin Abdullah Khan cho biết, “Việc xác định các tiêu chí kiểm toán ở cấp quốc gia là khó khăn và cũng khó để thuyết phục Chính phủ áp dụng các tiêu chí quốc tế”.

Đề cập tới vấn đề này, ông Harib Al Amimi, Chủ tịch Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổng kiểm toán nhà nước Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nêu ra và cho rằng, trong quá trình kiểm toán rất cần sự giúp đỡ giữa các thành viên trong ASOSAI cũng như cần có tiêu chuẩn quốc tế, khu vực trong kiểm toán môi trường để việc kiểm toán có hiệu quả.

Việt Nam gia tăng kiểm toán môi trường

Phát biểu tại Đại hội ASOSAI 14, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành nêu lên vấn đề nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân cũng như trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng chưa cao trong khi đó hệ thống pháp luật, quy chuẩn về bảo vệ môi trường còn bất cập, thiếu tính khả thi, gây nhiều khó khăn cho các tổ chức và cá nhân trong quá trình tuân thủ, thực thi pháp luật.

Ông cũng chỉ ra những thách thức trong lĩnh vực này khi cơ quan chức năng thiếu nguồn nhân lực có kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn sâu về môi trường trong đó đặc biệt khó khăn với vấn đề chưa có các công cụ hướng dẫn kiểm toán cụ thể về kiểm toán môi trường để giúp kiểm toán viên có định hướng, phương pháp tiếp cận và vận dụng khi triển khai kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc kêu gọi các thành viên ASOSAI cần nhận thức một cách đầy đủ và thể hiện hành động của mình đối với việc bảo vệ môi trường từng quốc gia nói riêng và thế giới nói chung.

“Phía Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng mong muốn các cơ quan kiểm toán có thế mạnh và kinh nghiệm về kiểm toán môi trường có thể chia sẻ những bài học thực tiễn đã đạt được để học hỏi, vận dụng, triển khai một cách đồng bộ tại các SAI trong cộng đồng ASOSAI,” ông Phớc đề nghị.

“Việt Nam sẽ không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”

Chia sẻ về quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành đưa ra một vài ví dụ nổi bật về thành tựu trong lĩnh vực kiểm toán môi trường ở Việt Nam từ năm 1994: Trong 24 năm qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán liên quan tới môi trường như: Dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội; kiểm toán môi trường nước lưu vực sông Mekong; Kiểm toán công tác khai thác khoáng sản tại các địa phương; Kiểm toán công tác quản lý và xử lý môi trường tại các Khu công nghiệp trong cả nước…

Nguồn: