Nghiên cứu nhiên liệu sinh học và cây rau

ThienNhien.Net – Phát triển nhiên liệu sinh học không phải là vấn đề mới trên thế giới, hàng chục năm nay, nhiều nước như Mỹ, Đức, Brazin, Thái Lan, Hàn Quốc… đã đầu tư nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng nhiên liệu sinh học nhằm thay thế nguồn năng lượng dầu mỏ đang có nguy cơ cạn kiệt. Khoảng trung tuần tháng 8 vừa qua., Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã phối hợp với Tổng Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (RDA) tổ chức hội thảo về "Nghiên cứu nhiên liệu sinh học và cây rau".


Hội thảo nhằm giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kỹ thuật trồng cây nhiên liệu sinh học, công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học và sản xuất rau an toàn giữa các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, nước ta có tiềm năng khá lớn về trồng cây nhiên liệu sinh học đặc biệt là cây mía, cây sắn, cây dầu mè.

Hội thảo đã nghe và thảo luận 2 báo cáo nghiên cứu của TS. Moon Youn Ho và TS. Kim Dae Young thuộc Tổng Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc về “Công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ cây khoai lang” và “Thành tựu và hiện trạng sản xuất rau sạch của Hàn Quốc”.

Bên cạnh đó, vấn đề sản xuất rau sạch cũng được quan tâm tại Hội thảo. Các chuyên gia Hàn Quốc mong muốn sẽ được học hỏi kinh nghiệm sản xuất rau sạch của Việt Nam.

Qua Hội thảo, các ddaiij biểu mong muốn trong thời gian tới sẽ có những trại cây nhiên liệu sinh học và rau an toàn do Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác.