Đắk Lắk: Mô hình giao rừng cho cộng đồng đạt kết quả tốt

ThienNhien.Net – Với sự giúp đỡ của Ban quản lý dự án Tổ chức hợp tác kỹ thuật (GTZ – Đức), mô hình cơ chế hưởng lợi trong giao rừng cho cộng đồng đã được tỉnh Đắk Lắk triển khai thí điểm từ năm 2006. Cho đến nay, mô hình này đã đem lại hiệu quả khả quan và mở ra một hướng bảo vệ rừng bền vững ở Đắk Lắk.


Mô hình được tiến hành trên 247 ha rừng sản xuất ở buôn Ta Ly (xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) và buôn Tul (xã Yang Mao, huyện Krông Bông).

Sau 3 năm thực hiện mô hình, trên diện tích 143 ha rừng được giao cho cộng đồng ở buôn Ta Ly, đã có 368 m3 các loại gỗ được khai thác, trị giá 616 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, cộng đồng được hưởng lợi gần 300 triệu đồng.

Còn tại buôn Tul, với 104 ha rừng, đã có 567 m3 gỗ được khai thác, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó cộng đồng được hưởng lợi gần 400 triệu đồng. Nhờ nguồn lợi này, chính quyền địa phương đã chủ động lập quỹ cho các hộ nghèo vay để phát triển sản xuất có hiệu quả.

Từ kết quả thực hiện dự án này, tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng kế hoạch chia sẻ kết quả thử nghiệm và thống nhất các phương án kỹ thuật, cũng như cơ chế hành chính, hưởng lợi trong quản lý rừng cộng đồng để áp dụng trong phạm vi toàn tỉnh.