Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” 2009

ThienNhien.Net – “Làm cho thế giới sạch hơn”- là chiến dịch nhằm kêu gọi mọi người hãy tham gia bảo vệ môi trường cho một Trái đất trong sạch. Hoạt động này sẽ được phát động vào tuần thứ 3 của tháng 9 năm nay do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.


Đây là một chiến dịch đã mang lại nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường trái đất đang ngày càng bị ô nhiễm nặng nề từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Autralia là đất nước đã khởi xướng chiến dịch này từ năm 1993 và đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Từ năm 1994, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn đã được thường xuyên tổ chức ở Việt Nam, với nhiều hoạt động phong phú.

Năm nay, chủ đề của chiến dịch là “Công động liên kết chống lại biến đổi khí hậu”, và sẽ được phát động vào ngày 18 đến ngày 20/09/2009. Mới đây, ngày 14/08, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi các cơ quan chức năng về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch này.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nêu rất cụ thể và chi tiết những vấn đề cần phải thực hiện, đặc biệt nhấn mạnh việc giải quyết các khiếu nại cũng như những vấn đề bức xúc của nhân dân trước việc ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên nhức nhối, đồng thời cũng chỉ đạo việc tuyên truyền, tổ chức những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trước việc bảo vệ môi trường trong tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra từng ngày.

Ngoài ra, Bộ cũng chỉ đạo các ngành và các đơn vị chức năng cần phối hợp với nhau thật chặt chẽ để chiến dịch được diễn ra hiệu quả nhất.