Quyết liệt xử lý cơ sở gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Thời báo Kinh tế Việt Nam ra ngày 07/08/2009 cho biết mới đây, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã họp bàn để đánh giá tình hình xử lý các cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai bảo vệ lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ, sông Đáy và sông Đồng Nai.


Chỉ tính riêng Hà Nội, hiện còn khoảng 25 cơ sở gây ô nhiễm trầm trọng. Thành phố mới xử lý 17 đơn vị, tạm ngừng 1 cơ sở. Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, việc triển khai xử lý các cơ sở ô nhiễm hiện nay còn chậm do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có liên quan đến khâu thủ tục.

Các đơn vị như bãi rác Kiêu Kỵ (quận Long Biên), Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Đống Đa đáng nhẽ ra phải hoàn thành hệ thống xử lý nước thải từ năm 2006, nhưng tới nay vẫn còn trì trệ. Công ty Cổ phần cồn và rượu Hà Nội trong diện di dời từ năm 2005 cũng mới thực hiện được 65%.

Được biết, ngày 10/6/2009, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải cũng đã chủ trì một cuộc họp để triển khai vấn đề này. Tổng cục môi trường phối hợp với Bộ Y tế đã xây dựng Đề án tổng thể về bảo vệ môi trường y tế, đề án tổng thể về xử lý chất thải bệnh viện…cũng như tiến hành thanh kiểm tra cơ sở gây ô nhiễm. 

Giải pháp vẫn là xử lý nghiêm khắc như phạt tiền, thu giấy phép kinh doanh, đình chỉ sản xuất…Nếu cơ sở gây ô nhiễm trầm trọng sẽ phải bị di dời.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng yêu cầu Tổng cục môi trường phối hợp với các đơn vị lấy ý kiến địa phương,rà soát văn bản chính sách…, cùng Bộ Tài Chính tháo gỡ khai thông tài chính, liên kết với địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt vấn đề này.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị di dời 422 cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi thành phố bằng các hình thức di dời, trả lại đất và di dời lên khu công nghiệp, chế xuất. Đồng thời, thí điểm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xử lý nước và rác thải trên địa bàn Hà Nội.