Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nông nghiệp

ThienNhien.Net – Các tỉnh Vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng, phần lớn nhân dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, do đó trong quá trình sản xuất nông nghiệp, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đã được tìm thấy trong một số sản phẩm từ nông nghiệp vượt mức độ cho phép, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con người. Do đó, cần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.


Hiện nay, tình hình sâu rầy, cỏ dại, nhiều loại bệnh diễn ra rất nhanh, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của cây trồng. Việc phun thuốc bảo vệ thực vật và bón phân trong canh tác là điều không thể thiếu và thực sự cần thiết. Do diện tích đất nông nghiệp không tăng thêm, nên muốn tăng sản lượng, phải áp dụng thâm canh tăng vụ, sử dụng hiệu quả đất đai, các loại giống cây mới. Để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, thì việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón là giải pháp cơ bản và có nhiều ưu điểm như: diệt sâu rầy, cỏ dại, bệnh cây trồng nhanh, việc sử dụng lại đơn giản, nên được người nông dân sử dụng rộng rãi.

Ngoài ra, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo 4 đúng (đúng lúc, đúng liều, đúng loại, đúng kỹ thuật) sẽ đẩy lùi được sâu, bệnh và kịp thời ngăn chặn nếu có những đợt dịch hại lớn xảy ra, tạo điều kiện cho cây trồng phát triển thuận lợi, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao nhất; trong đó có một số loại thuốc bảo vệ thực vật còn có tác dụng kích thích cho cây trồng phát triển tốt hơn.

Bên cạnh những lợi ích trước mắt, việc lạm dụng dùng thuốc bảo vệ thực vật và bón phân quá liều sẽ có tác hại không nhỏ đối với cây trồng như: gây ngộ độc cho cây trồng, ảnh hưởng xấu đến các quá trình sinh trưởng, giảm tỷ lệ nảy mầm của hạt giống… và tác động xấu đến sức khỏe con người, môi trường đất canh tác, môi trường nước, môi trường không khí…

Việc nâng cao ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường trong nông nghiệp còn rất mới mẻ đối với người nông dân, trong khi các ngành chức năng chưa thực sự quan tâm đúng mức về quản lý môi trường trong lĩnh vực này. Để nâng cao nhận thức của người dân, từ đó sẽ dần hình thành thói quen, hành vi trách nhiệm đối với môi trường, các ngành chức năng phải có kế hoạch tổ chức triển khai những khóa tập huấn, hội thảo, nhằm cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường từ hoạt động nông nghiệp để người dân hạn chế việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, góp phần bảo môi trường và sức khỏe của con người.