Tăng cường quản lý chất gây ô nhiễm khó phân hủy

ThienNhien.Net – Hội thảo "Tăng cường năng lực và trao đổi kinh nghiệm khu vực quản lý các chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs) và đánh giá rủi ro sức khỏe do các chất POPs gây ra", vừa được tổ chức từ ngày 22 đến 24/07, tại thành phố Đà Nẵng. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ dự án "Tăng cường năng lực khu vực Đông Nam Á về quản lý rủi ro sức khỏe của các chất POPs".


Đại diện cán bộ quản lý nhà nước về môi trường, các chuyên gia về lĩnh vực này của các nước như Lào, Myanmar, Thái Lan đã tham dự hội thảo.

Tại đây, các đại biểu được truyền đạt một số quy trình kỹ thuật về POPs và những kinh nghiệm của một số nước đã tham gia dự án như quy trình xử lý chất POPs; các kết quả nghiên cứu điển hình của dự án từ Camphuchia, Lào, Thái Lan và kinh nghiệm từ quy trình xử lý chất POPs; vấn đề chất độc da cam ở Việt Nam; đánh giá về mức độ rủi ro khi ứng dụng quy trình xử lý POPs tại Đà Nẵng.

Bên cạnh nghiên cứu qua tài liệu, các đại biểu chia theo từng nhóm để nghiên cứu về sân bay Đà Nẵng theo các tiêu chí đánh giá nguy cơ đối với sức khoẻ con người, đối với môi trường, đưa ra quyết định về quản lý rủi ro…

Hội thảo là cơ hội tốt để tăng cường năng lực cho các cán bộ chuyên gia môi trường Việt Nam về quản lý các chất POPs và đánh giá rủi ro sức khoẻ do POPs gây ra, đồng thời là dịp để các đại biểu chia sẽ kinh nghiệm và bài học thực tế trong việc thực hiện công ước Stockhlom trong khu vực Đông Nam Á.