Ký kết hợp tác quy hoạch phát triển khu vực Sông Hồng

ThienNhien.Net – Sáng 23/07, tại UBND TP Hà Nội, Cục quy hoạch đô thị thành phố Seoul – Hàn Quốc phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội (QH&KT) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác sau khi lập quy hoạch cơ bản phát triển khu vực Sông Hồng đoạn qua Hà Nội (giai đoạn II).


Dự án “Lập quy hoạch cơ bản phát triển khu vực Sông Hồng, đoạn qua Hà Nội” (gọi tắt là Quy hoạch cơ bản) nhằm lập Quy hoạch cơ bản cho khu vực 40km Sông Hồng nằm giữa hai tuyến đê (tả và hữu) trong phạm vi địa giới hành chính Hà Nội chưa mở rộng, tổng diện tích khoảng 10.200 ha, chia làm 4 khu vực, với kinh phí Dự án hơn 7 tỷ USD.

Quy hoạch cơ bản nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn về lũ lụt, phát triển kinh tế – xã hội, môi trường đô thị, phát triển khu vực bên sông thành khu vực văn minh hiện đại, giàu bản sắc; với chức năng không gian cây xanh, mặt nước, văn hóa làm chủ đạo, Quy hoạch cơ bản đảm bảo phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Dự án đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu (giai đoạn I), tiếp theo giai đoạn II sẽ tập trung xem xét kỹ thuật đối với những đề xuất của Quy hoạch cơ bản trong giai đoạn I.

UBND TP Hà Nội sẽ thành lập một Tổ chuyên trách của Việt Nam để phối hợp với Seoul thực hiện Giai đoạn II.