Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ

ThienNhien.Net – Ngày 14/07, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội thảo “Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ trong các cơ sở đào tạo sau đại học” với sự tham dự của gần 200 đại biểu là các nhà quản lý, hiệu trưởng các trường đại học, viện trưởng các viện nghiên cứu trong cả nước. Theo Bộ trưởng, cần xây dựng cơ chế mạnh và đồng bộ, đầy đủ để gắn kết nghiên cứu khoa học và đào tạo tiến sĩ, một việc làm có lợi cho cả hai bên.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ở các nước, nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học luôn có sự gắn kết chặt chẽ, nhưng ở Việt Nam lại có sự tách rời. Vì vậy chất lượng các luận án tiến sĩ trong nước còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu.

Do đó, để nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, sắp tới cần có sự điều chỉnh, tập trung quản lý chặt chẽ hơn chất lượng luận án tiến sĩ.
Ngoài ra, bất cập lớn hiện nay là kinh phí dành cho nghiên cứu còn ít nên khó có thể tiến hành các nghiên cứu sâu, khó sáng tạo tri thức mới. Giải pháp cần đẩy mạnh thời gian tới là sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học đã được phân bổ kết hợp với đào tạo tiến sĩ. Các cơ sở đào tạo cần liên kết với bên ngoài, nhất là các doanh nghiệp để tăng nguồn lực thực hiện các luận án tiến sĩ.

Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng, cần quan tâm hơn nữa đến khâu chọn lựa đề tài của các nghiên cứu sinh. Điều này có ý nghĩa đảm bảo cho luận án khả thi ngay từ đầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng lộ trình trong 3 năm tới hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách, mô hình,… để nghiên cứu khoa học trở thành động lực nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo sau đại học và đội ngũ giảng viên.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung đánh giá thực trạng đào tạo tiến sĩ trong nước hiện nay với điểm yếu nhất là giá trị tri thức mới trong các luận án còn hạn chế. Nguyên nhân một phần do nguồn lực đầu tư cho đào tạo và nghiên cứu khoa học hiện không chỉ ít mà còn phân tán và lãng phí, cản trở sự liên thông, liên kết, tích hợp và thiếu sự khai thác, sử dụng chung các cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện,… giữa các trường, viện.

Nhiều tham luận tại hội thảo cho rằng, để các mô hình kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ lan tỏa ra tất cả 137 cơ sở đào tạo tiến sĩ trong cả nước hiện nay cần phải có các giải pháp điều tiết ở cấp vĩ mô của các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, giáo dục và tài chính.