Phối hợp phòng, chống tội phạm môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 30/06, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Công an TP Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn.

Theo như thảo luận, hai bên thực hiện phối hợp 5 nội dung: trao đổi thông tin; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường; hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ; tăng cường năng lực các cơ quan phòng, chống các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi ký kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh đánh giá việc phối hợp là một xu thế khách quan tất yếu, phù hợp chủ trương chung của Chính phủ. Đặc biệt, khi ô nhiễm môi trường và tội phạm môi trường đang là vấn đề rất bức xúc của thành phố.

Phó Chủ tịch yêu cầu các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Từ nay đến năm 2010, Hà Nội sẽ tập trung xử lý ô nhiễm rác thải bằng mọi biện pháp, đặc biệt quan tâm đến các khu vực ngoại thành.