Hà Nội xiết chặt kiểm tra vi phạm môi trường

ThienNhien.Net – Ông Nguyễn Văn Lưỡng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố Hà Nội, chiều 13/04 cho biết, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ra quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tra thực hiện Luật bảo vệ Môi trường trên địa bàn thành phố. Hai đoàn kiểm tra này sẽ có nhiệm vụ kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội.

Nội dung kiểm tra liên quan đến các quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải của các cơ sở; các cam kết và yêu cầu kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường…

Ngoài ra, đoàn cũng sẽ lấy mẫu giám định chất thải của cơ sở được kiểm tra cũng như bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường…

Ông Lưỡng cũng nói rằng, nếu phát hiện ra các cơ sở vi phạm, sẽ kiên quyết kiến nghị và xử lý các vi phạm theo quy định. Đợt kiểm tra này, 2 đoàn kiểm tra sẽ thực thi nhiệm vụ tại 32 cơ sở.

Được biết, năm 2008, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, thành tra 112 cơ sở trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 22 cơ sở vi phạm về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, 31 cơ sở không thực hiện giám sát môi trường. Sở đã xử phạt 18 cơ sở với tổng số tiền 307.600.000đ./.