Thành lập Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

ThienNhien.Net – Theo quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 27/06, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP. Hồ Chí Minh đã được thành lập. Hội là một tổ chức quần chúng tự nguyện, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng đã đến dự buổi lễ ra mắt của Hội.

Nhiệm vụ của Hội là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong nhân dân; huy động, tổ chức và tham gia đóng góp xây dựng các chính sách pháp luật; thực hiện các hoạt động phản biện xã hội, tư vấn về công nghệ, sản xuất sạch trong lĩnh vực môi trường; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ thiên nhiên và môi trường…

Các hoạt động chính của Hội trong thời gian tới bao gồm: tham gia phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ thiên nhiên và môi trường; tư vấn cho người dân về các vấn đề liên quan đến môi trường; tập hợp ý kiến và xây dựng các báo cáo, tham luận về chủ đề môi trường tại các diễn đàn…

Ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND TP đã được bầu làm Chủ tịch Hội. Hội hiện có 60 hội viên là cá nhân và các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Theo ông Khoa, vấn đề ô nhiễm môi trường của TP hiện nay đang ở mức không phải là báo động nữa, mà đang là mối hiểm họa đe dọa sự phát triển bền vững của địa phương, là mối lo hàng ngày của toàn cộng đồng. Ông cho biết, Hội sẽ tập trung vào nhiều mảng hoạt động khác nhau như: truyền thông, giáo dục, nghiên cứu khoa học về tác động của ô nhiễm, góp ý điều chỉnh sửa đổi luật pháp, quy định về bảo vệ môi trường…

Phát biểu tại lễ ra mắt hội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng cho rằng, nhiều cơ quan nhà nước được giao nhiều quyền hạn, trách nhiệm, phương tiện, kinh phí để bảo vệ môi trường, nhưng kết quả còn khá hạn chế, thậm chí có khi bất lực. Phó Chủ tịch khẳng định sự ra đời của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP cùng những hoạt động thiết thực của Hội sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Theo Bộ Tài nguyên & Môi trường, sự ra đời của Hội là kịp thời, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP. Bộ đề nghị Hội phải tham gia nhiều hơn công tác nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường của quá trình sản xuất đến đời sống người dân; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp, chương trình hành động chi tiết và kết nối chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.