Dừng các dự án sân golf không phù hợp quy hoạch

ThienNhien.Net – Thành ủy Hà Nội vừa ra thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình triển khai thực hiện các dự án sân golf trên địa bàn thành phố. Cụ thể đối với những dự án sân golf không đem lại hiệu quả, không phù hợp quy hoạch và không đủ điều kiện thực hiện thì kiên quyết dừng lại.

Đối với 4 dự án sân golf đã đi vào hoạt động, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của chủ đầu tư về quản lý, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, sử dụng lao động và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. Yêu cầu nhà đầu tư sử dụng đất tiết kiệm và đúng mục đích.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố cần tiến hành rà soát, tổng hợp, đánh giá toàn diện tình hình triển khai các dự án sân golf, trong đó đặc biệt chú ý hiệu quả tổng hợp kinh tế, xã hội và môi trường. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội, vấn đề bảo vệ môi trường và tính khả thi của từng dự án; sự phù hợp với định hướng quy hoạch chung của Thủ đô sau khi mở rộng để xác định rõ những dự án được tiếp tục triển khai.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo kiên quyết dừng các dự án dự định sử dụng đất trồng lúa, nhất là những vùng đông dân cư, khó giải quyết việc làm đối với các hộ dân bị thu hồi đất; những vị trí nhạy cảm về chính trị, xã hội, văn hóa, tâm linh, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng hoặc ảnh hưởng đến đê điều, các công trình hoặc dự án khác.