Ký kết dự án phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 16/06, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký hiệp định tín dụng và các văn bản pháp lý liên quan, theo đó Ngân hàng Thế giới sẽ cấp 202 triệu đô la Mỹ tín dụng ưu đãi để tăng nguồn cung điện cho lưới điện quốc gia từ các nguồn năng lượng tái tạo trên cơ sở bền vững kinh tế, môi trường và xã hội.

Khoản tín dụng, từ nguồn Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) là nguồn tín dụng ưu đãi cho các nước đang phát triển, sẽ được dùng cho Dự án Phát triển Năng lượng Tái tạo với tổng đầu tư là 315,77 triệu đô la Mỹ. Số tiền còn lại sẽ lấy từ nguồn ngân sách chính phủ, các ngân hàng Việt Nam và các nhà đầu tư tư nhân.

“Mục tiêu của dự án là tăng nguồn cung điện cho mạng lưới điện quốc gia từ các nguồn năng lượng tái tạo, rất quan trọng trong việc đa dạng hóa và tăng nguồn cung điện, đồng thời cũng đóng góp vào nỗ lực của Việt Nam đối phó với biến đổi khí hậu. Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với Chính phủ, các ngân hàng địa phương và các nhà đầu tư tư nhân để dự án này thành công.” Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại lễ ký.

Dự án Năng lượng Tái tạo bao gồm ba cấu phần, trong đó cấu phần đầu tiên là đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo thông qua các ngân hàng thương mại (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, và Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam) sau đó các đơn vị này sẽ cho các dự án năng lượng tái tạo của các nhà đầu tư tư nhân với công suất nhỏ hơn 30MW, đủ điều kiện, vay lại. Cấu phần thứ hai và ba nhằm giúp tạo ra khuôn khổ pháp lý và nâng cao năng lực cho Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan, cũng như phát triển các dự án năng lượng tái tạo khác trong tương lai.

Dự án được thực hiện trong vòng 5 năm, từ 05/2009 đến 30/06/2014.